Hướng dẫn chạy nodes Aleo bằng VPS Vultr Miễn Phí 100$

Hướng dẫn chạy nodes Aleo bằng VPS Vultr Miễn Phí 100$

Yêu cầu

Cấu hình tối thiểu:

CPU 16 cores (32 preferred)
RAM 16GB (32 preferred)
OS Ubuntu 20.04 recommended, 18.04 should work
Storage 128GB
Network 50 Mbps upload/download
Note: Qua quá trình thử nghiệm thì thì cấu hình thấp hơn vẫn nhảy điểm

Chi phí build máy nếu quá lớn bạn có thể tham khảo sử dụng VPS tại đây:

Mọi người cần builer máy có thể inbox qua zalo mình tư vấn nhé!

1. Cài đặt

Dùng lệnh để cài đặt tự động:

wget -q -O aleo_snarkos3.sh https://api.nodes.guru/aleo_snarkos3.sh && chmod +x aleo_snarkos3.sh && sudo /bin/bash aleo_snarkos3.sh

2. Lưu thông tin ví

cat $HOME/aleo/account_new.txt

Check địa chỉ Aleo prover chạy có đúng hay không

grep "prover" /etc/systemd/system/aleo-prover.service | awk '{print $5}'

3. Lưu thông tin ví

Chạy lần lượt các lệnh

systemctl stop aleo-client
systemctl stop aleo-prover
systemctl restart aleo-client
systemctl restart aleo-prover

3. Kiểm tra

journalctl -u aleo-prover -f -o cat
journalctl -u aleo-client -f -o cat

3. Xoá

wget -q -O aleo_remove_snarkos.sh https://api.nodes.guru/aleo_remove_snarkos2.sh && chmod +x aleo_remove_snarkos.sh && sudo /bin/bash aleo_remove_snarkos.sh

4. Lưu ý

Cẩn trọng các chương trình mua gói đào trên mạng!

Chạy node không chắc chắn được nhận airdrop

VPS 12vCPU không phải 12 core nên chạy hơi đuối nha cả nhà. Chạy học thôi! Ối dồi ôi cẩn thận đu càng nhé các bro. Làm video để thoả chí tò mò, đam mê bất chấp chút thôi.

Anh em nào chơi vô group thảo luận nhé kkk

GROUP TELEGRAM: https://t.me/nodesguruvietguide

Link App TP bank IOS: https://trackmobi.asia/vgs8J3Qj

Link App TP bank Android: https://trackmobi.asia/wXrjpqMC

 

3755 lượt xem | 0 bình luận