Fixed Lỗi Trường “priceType” bị thiếu Triệt Để – Critical error missing field “priceType”

Dạo gần đây nhiều người thường than vãn gặp lỗi Trường “priceType” bị thiếu lỗi này nguyên nhân là do phía google đang cập nhật một vài thông tin về website thương mại điện tử.

Google gần đây đã cập nhật đặc điểm kỹ thuật của họ cho một lượng lớn giản đồ Thương mại điện tử và điều này hiện đang gây ra một số lỗi trong Google Search Console và công cụ Kiểm tra kết quả đa dạng thức chưa xảy ra trước đây, chẳng hạn như những lỗi được báo cáo ở đây.

Để fix lỗi này bạn vui lòng chèn mã dưới đây vào file functions.php nhé. Tất nhiên chỉ dành cho wordpress mà thôi!


$data['offers'] = ['@type' => 'Offer','availability' => 'https://schema.org/InStock','name' => $id_Title,'sku' => $id_Sku,'priceSpecification' => ['@type' => 'PriceSpecification','price' => $id_PRI ,'priceCurrency' => 'VND','worstRating' => '1'] ];

Nếu bạn nào vẫn chưa làm được thì inbox zalo cho mình nhé! Chỉ 1 cốc cafe thôi nè!

0966698996